Ib Sørensen

 

Jeg hedder Ib Sørensen bor på Bækholmvej 9 i Stenløse og vil gerne stille op til det kommende kommunevalg. Jeg er født i 1953 er gift med Rie og har to skønne døtre og svigersønner samt fire dejlige børnebørn.
Med udgangen af denne periode har jeg siddet i byrådet i 24 år. Først i Stenløse så i Egedal kommune.


Jeg har været partiets spids/borgmesterkandidat siden 2002.
I alle årene har jeg arbejdet for at skabe de bedste muligheder og den største indflydelse til Socialdemokratiet i vores kommune.
Jeg har igennem årene haft det privilegie, at få mulighed for at arbejde/sidde i alle de stående politiske udvalg, som jeg har haft interesse i og hvor jeg har kunnet bidrage med min viden og indflydelse igennem et meget stort netværk. Et netværk som jeg har opbygget, ikke kun igennem det politiske arbejde, men også i min ”professionelle” karriere.

Da jeg blev valgt første gang ved valget i 1997, var min største interesse på børn/skole og uddannelse, samt kultur og fritid. Siden er der føjet miljø, energi, de udsatte børn og ældre, klima, økonomi, kommunal styring og kommunalt demokrati og ikke mindst kommunal planlægning til.

Efter valget i 2002, hvor Socialdemokratiet desværre gik tilbage, lykkedes det, at forhandle os til 1. viceborgmesterposten, formandsposten for det nyoprettede Planudvalg, samt en række betydelige udvalgsposter.

Formandsposten for Planudvalget har Socialdemokratiet haft lige siden, kun afbrudt i fire år lige efter kommunesammenlægningen og i hele perioden har jeg haft den store glæde, at være formand.
Vi har som Socialdemokrati, sat et kæmpe aftryk på hele Egedal kommunes udvikling i denne periode.

At sidde ved ”bordenden” når Planstrategier og Kommuneplaner skal udvikles og vedtages giver rigtig store muligheder for at få gennemført Socialdemokratisk politik. Planudvalget koordinerer al fysisk planlægning imellem fagudvalgene og har derfor stor indflydelse på de resultater der bliver til virkelighed i vores kommune.

Nogle få eksempler: At få almene boliger i vores kommune, at skabe boliger, så man kan bo og leve i kommunen fra fødsel til død. Energirigtigt byggeri, skabe muligheder for arbejdspladser samt infrastruktur for alle dem der skal pendle til arbejde. Passe på vores miljø og natur. Sikre at der er moderne institutioner og skoler i vores kommune og at der er lokaler og faciliteter så vi kan dyrke idræt og have et rigt kulturliv.

Som det sikkert fremgår af ovenstående, vil jeg meget gerne bidrage med min viden og erfaring på alle politiske emner.