Lasse Nørreskov

 

Hvem er jeg?

Jeg er født i 1984 og har boet i Smørum siden 2016 med min kone Mai, der er uddannet jordemoder, og vores 3 børn Dexter på 8, Maggie på 5 og Lotus på 2 år. Jeg er opvokset i Måløv i en arbejderfamilie, hvor min far var håndværksuddannet, og min mor var ufaglært. Selv var jeg den første i familien, som tog en længere uddannelse med en HD i Organisation og Ledelse og en HD i Regnskab og Økonomistyring samt en merkonom i finansiel rådgivning. Disse uddannelser bruger jeg nu i mit daglige virke som gruppeleder controller i Tekniq.

Politik har altid fyldt meget i mit liv, og særligt lokalpolitik finder jeg interessant. Her kan man påvirke lokalmiljøet og bidrage til løsninger på det helt borgernære område. Jeg brænder for at forbedre og udnytte de gode muligheder Egedal byder på - dette med en initiativrig og løsningsorienteret tilgang, samt med nytænkning med afsæt i socialdemokratiske værdier. 

Jeg blev valgt til min første periode i Egedal Byråd som startede i 2018, og i denne periode sidder jeg i Familieudvalget og Kultur og Erhvervsudvalget.

Hvorfor stiller jeg op igen? 

Jeg stiller op igen, fordi jeg gerne vil videreudvikle på de ideer jeg har, så vi kan få skabt en bedre hverdag for vores borgere.

 

Øget fokus på børnene

Daginstitutionerne er et område, der står mit hjerte nært og jeg vil kæmpe

videre for, at vores børn får den bedste hverdag. Det betyder for mig, at os

forældre med børn i vuggestue/børnehave samt personalet skal opleve, at der

er personale nok til stede. Derudover mener jeg også, at der skal være et større

antal af faguddannet personale i kommunen.

 

Skoleklasser skal være mindre

På skoleområdet er det vigtigt for mig, at vi får snakken i gang om hvor mange

elever vi gerne vil have i klasserne. Jeg går til valg på, at få nedbragt antallet af

eleverne i klasserne, da jeg mener en lavere klassekvotient, vil give et bedre

læringsmiljø for børnene. Jeg tror også det vil bidrage positivt til lærernes

arbejdsmiljø og dermed kan vores dygtige lærere nemmere fastholdes.

 

Fritidslivet i Egedal

Med mit kandidatur, vil jeg arbejde for at udvide fritidsfaciliteterne i takt med

de mange nye boliger der bygges i Egedal. Med tilflytningsvæksten, bliver man

nødt til at prioritere pladser i institutioner, skoler og plejehjem, men i

allerhøjeste grad skal fritidsdelen også følge med.

Her går jeg til valg på, at vi skal have afsat en del flere penge i

investeringsplanen, så vi er sikre på, at vi f.eks. får halkapacitet nok i hele

kommunen til alle vores fritidsbrugere. For som det er nu, er der nogle

foreninger, der ikke kan afvikle de hold de ønsker.

 

Hvorfor skal borgere i Egedal stemme på dig?

Fordi jeg vil kæmpe videre for følgende:

  • En bedre dagligdag for vores børn
  • For at få øget vores antal af uddannede pædagoger
  • Bedre normeringer
  • For at få lavere klassekvotienter
  • Flere og bedre fritidsfaciliteter