Henrik Wolfhagen

 

ALDER:       63 år

BOPÆL:       Ledøje

 

UDDANNELSE: 

 • Odense Universitet Cand.rer.soc. Økonomi og socialvidenskab

BESKÆFTIGELSE: 

 • Projektleder byudvikling.
 • Har været ansat og selvstændig i ejendoms- og entreprenørbranchen siden 1993

POLITISK ERFARING: 

 • Skolebestyrelsen Søagerskolen  1990-93
 • Formand skolebestyrelsen 1992-93
 • Byrådsmedlem Ledøje-Smørum 1994 – 2001
 • Formand Kulturelt Udvalg (skoler og fritidsliv) 1998-2001

TILLIDSHVERV:     

 • Medlem af repræsentantskabet i Realdania 2013 - nu
 • Delegeret i AP Pension 2020 og 2021
 • Formand for ISLEFs Jubilæumsfond 2006 - nu
 • Formand Dansk Petanque Forbund 2004 - 2009

FUNFACT:

 • Kan bl.a. spille på sav (har en Sandviken Stradivarius)
 • Egedal Kommune siden 2014 

 

HVORFOR STILLER JEG OP:

Jeg har altid været meget politisk interesseret. Og siden 1989 har jeg været medlem af partiforeningen i først Ledøje-Smørum og nu Egedal. Jeg har fortsat lyst til at præge udviklingen i vores gode kommune, og jeg er af den opfattelse, at jeg kan bidrage til at skabe resultater for partiet og en kommende byrådsgruppe.

Jeg blev opfordret til at stille op for fire år siden af Ib Sørensen, men det var på det tidspunkt ikke foreneligt med min jobfunktion. Nu er der sket så mange ændringer i min stilling, at jeg har både lyst og mulighed for at stille op.

 

HVAD BRÆNDER JEG FOR:

Jeg brænder først og fremmest for at skabe lige muligheder for alle til at skabe sig et godt liv, uanset indkomst, uddannelsesniveau og andre relevante faktorer.

Jeg brænder for, at Egedal Kommune skal være et fantastisk sted at bo og have en god hverdag. Det stiller krav til at de store serviceområder fungerer, og løbende udvikles. Ellers kan vi ikke tilgodese de forventninger borgerne har.

Vores børn og børnebørn skal også kunne leve trygt. Derfor er vi nødt til at gøre en indsats i klimakampen. Vi skal efterlade en verden, hvor der virkelig arbejdes med at skabe de nødvendige forandringer for kommende generationer. 

Vi skal også have en god hverdag, hvor alle har mulighed for at være en del af fællesskabet. Det kræver, at vi har de nødvendige boliger til rådighed for alle behov, og vi har et kultur- og fritidsliv, der giver os mulighed for at mødes og danne netværk. Netop netværket i vores lokalsamfund er en vigtig sammenhængskraft, der har betydning for såvel sundhed som livskvalitet. Vi skal derfor støtte de frivillige og hjælpe til at udvikle idræts- og kulturlivet. Til den gode hverdag hører også, at dagligdagen med veje, kollektiv trafik, affald m.v. bare fungerer. Teknik og miljø-området er en af mine kæphæste.

 

På grund af min alder er jeg naturligt interesseret i de ældres sundhed. Jeg vil gerne bidrage til, at vi fortsat kan være en kommune med en høj sundhedsstandard og levealder.