Rie Holst blev med 1.984 stemmer valgt som 3. suppleant til Regionsrådet i Region Hovedstaden

"Fællesskabet er grundstenen i vores samfund. Vi står på skuldrene af vores forfædre, der var grundlæggere af det velfærdssamfund, som nu er under et voldsomt pres." Jeg stiller op som kandidat til Regionsrådet for Region Hovedstaden, fordi jeg ønsker at kæmpe for, at vores velfærdssamfund udvikler sig til glæde for os alle. Vi skal kunne føle os trygge, og vi skal hjælpe hinanden hvis vi snubler.

Lidt om mig

Mit navn er Rie Holst. Har boet i Stenløse siden 1976. Gift med Ib Sørensen, vi har 2 døtre og 4 dejlige børnebørn. Jeg er treogtres år. Har hele mit arbejdsliv arbejdet i politisk styrede organisationer, både kommunale og statslige. I dag arbejder jeg i HK Kommunal Hovedstaden. Mit daglige arbejde er bl.a. at sikre gode løn- og arbejdsforhold for vores medlemmer.

Jeg har fokus på:

  • at vores skattekroner anvendes til velfærd og ikke til skattelettelser.
  • at borgerinddragelse og medarbejderinddragelse er en selvfølge.
  • at de offentlige ansatte er vores stærkeste ressource og fortjener at blive anerkendt for at få vores velfærdssamfund til at fungere.
  • at samarbejdet mellem regionen, kommuner og praktiserende læger styrkes for borgernes skyld.
  • at der skal være lige muligheder for adgang til det offentlige sundhedssystem.
  • at der skal være bedre sammenhæng i den kollektive trafik.
  • at vores fokus skal være på borgerne, i de beslutninger vi træffer, og at vores beslutninger skal kunne forklares.

En velfungerende offentlig sektor vi skal styrke og udvikle vores velfærdssamfund ved:

  • at alle betaler deres skat.
  • at alle tager det alvorligt, at vores velfærdssamfund er bygget på, at alle deltager i fællesskabet.
  • at alle betaler efter evne og benytter efter behov.