Personal image

Nils Ravat Flaga


Cand.mag. i Dansk og Virksomhedsstudier
Sekretariatsmedarbejder
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Københavns Kommune
Gift med Line, folkeskolelærer i Albertslund
Far til Marie, 2 år, og Aksel, 4 mdr.

Om mig
Min familie og jeg flyttede i sommeren 2020 fra København til Gammel Ølstykke.
Vi kendte dog Egedal godt i forvejen, da en stor del af min hustrus familie bor i og omkring Stenløse.
Jeg arbejder med dataanalyse og ledelsesbetjening hos Københavns Kommune.
Tidligere har jeg arbejdet som konsulent i Gentofte Kommunes direktionssekretariat.
Derudover har jeg bl.a. været biblioteksfunktionær, tjener, lærervikar og pædagogmedhjælper.
Baggrund
Jeg er opvokset i Ballerup. Min far døde, da jeg var 9, og jeg oplevede efterfølgende min mor slide for at give min søster og mig et liv, der ikke afveg markant fra det, vores kammerater havde.
Jeg ved således, at hvem som helst kan få brug for fællesskabets hjælp, og det er vigtigt for mig at bidrage til udviklingen af et samfund, der støtter sine borgere på en værdig, effektiv og langsigtet måde.
Hvordan vil jeg forvalte et byrådsmandat?
Jeg vil først og fremmest sætte mig grundigt ind i de politiske ansvarsområder, der bliver mine, både ved at lære af erfarne byrådskollegaer og ved fortsat at orientere mig bredt i relevant fagstof.
Jeg tror på, at de bedste løsninger kommer via kvalificeret uenighed, debat og kompromis.
Jeg vil derfor altid lægge vægt på dialog med partiforeningens medlemmer, og i bredere forstand kommunens borgere, om de sager, jeg skal danne mig en mening om.
Overordnet set vil jeg bidrage til en Socialdemokratisk byrådsgruppe, der står stærkt og samlet i byrådet og i den offentlige samtale i Egedal.