Personal image

Lasse Nørreskov


Jeg er født i 1984 og har boet i Smørum siden 2016 med min kone, der er jordemoder, og vores 2 børn. Jeg er opvokset i Måløv i en arbejderfamilie, hvor min far er håndværker, og min mor var ufaglært. Selv var jeg den første i familien, som tog en længere uddannelse med en HD i Organisation og Ledelse og en HD i Regnskab og Økonomistyring samt en merkonom i finansiel rådgivning.

Politik har altid fyldt meget i mit liv, og særligt lokalpolitik finder jeg interessant. Her kan man påvirke lokalmiljøet og bidrage til løsninger. Jeg brænder for at forbedre og udnytte de gode muligheder Egedal byder - dette med en initiativrig og løsningsorienteret tilgang samt med nytænkning med afsæt i socialdemokratiske værdier.

Jeg blev valgt til min første periode i Egedal Byråd som startede i 2018, og i min periode sidder jeg i Familieudvalget og Kultur og Erhvervsudvalget. Der, hvor mit hovedfokus ligger, er på følgende punkter:

Bedre forhold for børn og unge.

Jeg mener, at der er et stort behov for bedre forhold for Egedals børn på institutioner og skoler. Der skal skabes bedre rammer – både de fysiske rammer såvel som flere hænder/mere tid og fordybelse. Det bekymrer mig, de konsekvenser det kan have på både kort og langt sigt, når der ikke er de nødvendige gode og udfordrende forhold for vores børn, netop i en alder, hvor de gennemgår en rivende udvikling.

Gøre Egedal til den mest børnevenlige kommune.

Jeg håber at kunne være med til at gøre Egedal til den mest børnevenlige kommune, da jeg mener Egedal godt kan blive bedre på området. Jeg mener også, at hvis Egedal skal være attraktiv for nye potentielle tilflyttere, skal dette område forbedres.

Børnefamilier sammenligner kommunernes fordeling af ressourcer, og jeg mener, at hvis man gør Egedal til den mest børnevenlige kommune, vil det også endeligt smitte positivt af på andre områder i kommunen.

En økonomi i balance.

Det er vigtigt for mig, at kommunen altid har en balance, som går op. Dette vil altid betyde noget på den lange bane, men som de fleste ved er det nogen gange smartere at investere i fremtiden. Jeg mener helt sikkert, Egedal har virkelig gode udviklingsmuligheder, dog mener jeg også at vi fortsat skal investere i kommunen. Derved kan vi blive en kommune, som bliver nævnt når der snakkes om, at vi passer på hinanden og vores fremtid.