Personal image

Anne-Mie Højsted Johansen


Jeg vil gerne være med til at få skabt en kommune, som vi kan være stolte af. Hvor der er godt at være og plads til alle. Der er meget, der fungerer, og det skal også fortælles.

Jeg synes den demografiske udvikling, med flere ældre i vores kommune, er interessant at få til at hænge sammen med alle de andre områder.

Jeg har været medlem af Socialdemokratiet siden 2007, hvor jeg i en periode var i bestyrelsen i Egedal partiforening. Mine interesseområder er flygtninge/ integration, byplanlægning/ boligformer, miljø/ natur/ klimatilpasning og en god folkeskole.

Jeg er født i 1970 i Holbæk, hvor jeg er vokset op i et parcelhuskvarter. I 1997 flyttede jeg sammen med min mand, som boede i Smørum, inden da havde jeg boet på kollegie i 5 år i Lyngby.

 Jeg er gift og har to piger fra 2000 og 2003, som er vokset op i Smørum. Min familie er og har været brugere af de mange fantastiske fritidstilbud, som er i kommunen.

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Blågård Statsseminarium i Søborg i 1997. Jeg startede som folkeskolelærer i Gladsaxe kommune i 1997 og har arbejdet i Ledøje-Smørum, Egedal, Hillerød og nu Furesø kommuner. Jeg undervisere i indskolingen og mellemtrinnet. Jeg har linjefag i matematik, NT og geografi.

Den faglige viden ind for geografifaget har jeg brugt ifb. med mit politiske arbejde i planudvalget i sidste periode. 

I min første byrådsperiode 2014-2017 sad jeg i Planudvalget samt Social- og sundhedsudvalget.

I byrådsperioden 2018-2021 sidder jeg i Teknik- og Miljøudvalget og Skoleudvalget.

Jeg er aktiv i politik fordi jeg synes det er spændende at være med i de politiske processer, der er omkring en kommune, og fordi jeg gerne vil påvirke tingene.

I sommeren 2016 blev jeg tillidsmand på min arbejdsplads og har Danmarks lærerforeningens TR-uddannelse, men har skiftet arbejdet, så jeg fungerer ikke som tillidsmand.

Jeg er Socialdemokrat fordi jeg tror på at i fællesskabet er mennesker stærkest. Jeg mener, vi skal have et velfærdssamfund, der griber os, når livet bliver svært. Et velfærdssamfund, hvor vi har gode uddannelser, skoler og daginstitutioner, og et sundhedsvæsen og en ældrepleje der hjælper os.