Personal image

Ib Sørensen

Gruppeformand samt 1. Viceborgmester.


Jeg er gift og har to voksne døtre og fire dejlige børnebørn, som alle bor i Egedal Kommune. Min kone og jeg flyttede til Stenløse i 1976.

Jeg har siden 1998 været valgt til Kommunalbestyrelsen/Byrådet først i Stenløse kommune og senere i Egedal kommune. Jeg har været 1. viceborgmester, planudvalgsformand og udvalgsmedlem af de fleste udvalg igennem årene.

Er i denne byrådsperiode 1. Viceborgmester, Planudvalgsformand, medlem af Økonomiudvalget.

Jeg er medlem af Vest forbrændingens bestyrelse og Egedal Fjernvarmes bestyrelse.

Den erfaring jeg har erhvervet mig igennem mit virke i kommunalpolitik, vil jeg fortsat bidrage med. Jeg arbejder for at få et sammenhæng mellem vores 18 bysamfund til glæde for alle borgerne og for Egedal kommune som helhed.

Jeg vil gøre Egedal til et godt sted at bo og leve for alle aldersgrupper. En attraktiv grøn kommune med plads til mennesker.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 51 32 63 25.