Vil du være med til at dele materiale ud i folks postkasser inden jul, så henvend dig til

Frank Jensen på telefon 3075 9522 eller mail frank.jensen850@gmail.com

Materialet er et julekort med Vicky og partiets folder: 'Lynkampagne om finansloven'